Muring/Naturstein/Pussing

Fasadar

Me har lang erfaring innan restaurering av piper og fasadar, i tillegg til å støype eller bygge nye bygg eller delar av bygg.


Under finn du eksempel på tidlegare prosjekt me har hatt innanfor områdene. 

Både med bruk av støyp/mur, naturstein og skifer.

SEND EIN FORESPØRSEL